Отчет за 3 квартал 2019г
Отчет за 2 квартал 2019г
Отчет за 1 квартал 2019г

Отчет за 4 квартал 2018г
Отчет за 3 квартал 2018г
Отчет за 2 квартал 2018г
Отчет за 1 квартал 2018г

Отчет за 4 квартал 2017г
Отчет за 3 квартал 2017г
Отчет за 2 квартал 2017г
Отчет за 1 квартал 2017г

Отчет за 4 квартал 2016г
Отчет за 3 квартал 2016г
Отчет за 2 квартал 2016г
Отчет за 1 квартал 2016г

Годовой отчет за 2015 год